GANESH HUE
ADDRESS: 34 NGUYEN TRI PHUONG ST. HUE CITY.
TEL: 054 3821616 - 0914 159 627
BUSINESS HOURS: 11:30 AM – 10:30 PM

MENU

:

Rice

Mix fried rice ....................................................................................................................... VND 95,000
Fried rice with prawn, chicken, egg and vegetable
Cơm chiên thập cẩm


Sada Chawal ....................................................................................................................... VND 27,000
Steamed rice
Cơm trắng


Plain Pilau Rice ................................................................................................................... VND 55,000
Plain basmati rice
Cơm nấu bằng gạo Basmati


Jeera Pilau .......................................................................................................................... VND 65,000
Basmati rice flavoured with cumin seeds
Cơm Basmati chiên với hạt thì là


Saffron Pilau ......................................................................................................................... VND 69,000
Basmati rice flavoured with saffron
Cơm Basmati chiên với đầu nhụy hoa nghệ tây


Mattar Pilau .......................................................................................................................... VND 65,000
Flavored basmati rice with green peas
Cơm Basmati chiên với đậu tibo và gia vị nghệ


Noori Pilau ........................................................................................................................... VND 69,000
Basmati rice flavoured with cheese
Cơm Basmati chiên với phomai và gia vị cay


Kashmir Pilau ....................................................................................................................... VND 69,000
Kashmiri rice delicacy with nuts and raisins
Cơm Basmati chiên với nho khô và hạt điều


Vegetable Pilau .................................................................................................................... VND 79,000
Basmati rice fried with mix vegetable
Cơm Basmati chiên với rau thập cẩm


Kichdi ................................................................................................................................... VND 79,000
Lentil and rice cooked together tempered with cumin seeds and served with raita
Cơm dậu năng vàng nấu với gia vị cay


Tomato Rice ......................................................................................................................... VND 65,000
Flavored rice with tomatoes
Cơm nấu khô với cà chua tán nhuyễn và gia vị cay


Lemon Rice ......................................................................................................................... VND 65,000
Lemon flavored rice
Cơm nấu với vỏ chanh và lá cari với gia vị cay


Coconut Rice ....................................................................................................................... VND 65,000
Flavored rice with fresh coconut
Cơm nấu với dừa và gia vị


Tamarind Rice ...................................................................................................................... VND 59,000
Flavored rice with fresh coconut
Cơm nấu với me chua và gia vị


Curd Rice ......................................................................................................................... VND 69,000
Rice with yogurt and selected herbs and spices
Cơm sữa chua và gia vị Ấn Độ


Vegetable Fried Rice ............................................................................................................. VND 65,000
Vegetable Fried Rice Indian- Chinese fried rice with vegetable
Cơm chiên rau thập cẩm


Chicken and Egg Fried Rice ................................................................................................... VND 89,000
Indian - chinese fried rice with chicken and egg
Cơm chiên gà và trứng


Plain Biriyari Rice ................................................................................................................. VND 69,000
Spiced Basmatice Rice
Cơm nị nấu khô với hành phi và gia vị cay


Vegetable Biriyani ................................................................................................................ VND 89,000
Spiced Basmatice Rice with Vegetables
Cơm nị nấu khô với rau thập cẩm và gia vị cay


Egg Biriyani .......................................................................................................................... VND 89,000
Spiced Basmatice Rice with Eggs
Cơm nị nấu khô với trứng và gia vị cay


Chicken Biriyani .................................................................................................................. VND 159,000
Spiced Basmatice Rice with Chicken
Cơm nị nấu khô với gà và gia vị cay


Lamb Biriyani ...................................................................................................................... VND 189,000
Spiced Basmatice Rice with Mutton
Cơm nị nấu khô với thịt cừu và gia vị cay


Prawn Biriyani .................................................................................................................... VND 169,000
Spiced Basmatice Rice with Shrimp
Cơm nị nấu khô với tôm và gia vị cay

SOUP

Vegetable Sweet Corn Soup .............................................................................................................................   VND 49,000
Garnished with vegetables and corn
Súp rau và bắp hạt nấu theo phong cách Ấn, cay vừa


Creamy Tomato Soup .......................................................................................................................................  VND 49,000
A tomato soup flavoured with Indian spices and cream
Súp cà chua nấu lỏng với gia vị Ấn và kem, cay vừa


Tamatar Dhania Shorba ...................................................................................................................................   VND 49,000
A cutting tomato soup with Indian spices and coriander
Súp cà chua cắt nhỏ nấu gia vị cay và ngò


Vegetable Hot and Sour Soup ...........................................................................................................................VND 49,000
Chinese veg soup
Súp rau nấu chua cay theo kiểu hoa


Chicken Soup ...................................................................................................................................................VND 59,000
Chicken soup
Súp gà nấu theo phong cách Ấn, cay vừa

:

Fresh Fruit Juice

Apple ..........................................................................................................................................................VND 65,000
Mango .........................................................................................................................................................VND 65,000
Orange .........................................................................................................................................................VND 65,000
Pomelo .........................................................................................................................................................VND 65,000
Pear .............................................................................................................................................................VND 59,000
Watermelon ...................................................................................................................................................VND 65,000
Carrot ..........................................................................................................................................................VND 59,000
Tomato .........................................................................................................................................................VND 59,000
Papaya .........................................................................................................................................................VND 59,000
Pineapple ......................................................................................................................................................VND 59,000
Lemon ..........................................................................................................................................................VND 55,000
Sapodilla .......................................................................................................................................................VND 55,000
Coconut ........................................................................................................................................................VND 49,000
Mixed Fruits Juice (three kinds of Fruits) .............................................................................................................VND 79,000

LASSI /Yoghurt based drink

Mango - Strawberry Lassi ..............................................................................................................................VND 65,000
Banana - Pineapple - Pudina (Mint) - Masala Lassi ..............................................................................................VND 55,000
Sweet - Salt - Plain Lassi ..............................................................................................................................VND 49,000
JALJEERA /cumin seed drink ............................................................................................................................VND 49,000

FOR RESERVATIONS OR DELIVERY, PLEASE CALL
054 3821616 - 0914 159 627

CONTACT US

COUNTER STASTICS

338268
Days:
Weeks:
Total:
327
710
338268

Joomla Templates - by Joomlage.com