Ganesh Da Lat Viet Nam

GANESH DA LAT

ADDRESS: 01F Nam Ky Khoi Nghia St, Da Lat City

Telephone: 0633559599

Mobile phone: 0971164000

BUSINESS HOURS: 11:00 AM – 03:00 PM

05:00 PM – 10:00 PM

Hình ảnh về nhà hàng Ganesh tại Đà Lạt:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *