CÔNG TY TNHH GANESH (GANESH CO., LTD)
  • Địa chỉ: 82 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa (Tìm vị trí)
  • Mã số thuế: 4200763687
  • Người ĐDPL: Lê Quốc Đa
  • Ngày hoạt động: 25/07/2008
  • Giấy phép kinh doanh: 4200763687
  • Lĩnh vực: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • EMAIL: nhahangandoganesh@gmail.com