Nhà Hàng Ấn Độ Ganesh Hồ Chí Minh – Ho Chi Minh Ganesh Indian Restaurant

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ganesh Hồ Chí Minh có 2 chi nhánh ở quận 1 và quận 7

Nhà hàng Ấn Độ Ganesh Quận 1 – District 1 Ganesh Indian Restaurant

Địa chỉ: 38 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thảnh phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 096 647 87 67

XEM BẢN ĐỒ

Nhà hàng Ấn Độ Ganesh Quận 7 – District 7 Ganesh Indian Restaurant

Địa chỉ: 54 Đường Số 6, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 5410 1627

XEM BẢN ĐỒ

CÁC WEBSITE GIỚI THIỆU VỀ GANESH HỒ CHÍ MINH